پدر موشکی ایران

تنها راه رسیدن به سعادت فقط بندگی خداست/شهید علی خلیلی

پدر موشکی ایران

تنها راه رسیدن به سعادت فقط بندگی خداست/شهید علی خلیلی

آخرین نظرات

تهدید و تحریم برای ما معنا ندارد.

بسیجی ساده | پنجشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۴۱ ب.ظ
افسران - تهدید و تحریم برای ما معنا ندارد.


نمیدانی ما با رمضان انس داریم پس صحبت تحریم نکن
نمیدانی ما با محرم درس ازادگی اموخته اییم پس صحبت تهدید برای ما نکن.  • بسیجی ساده